Bestsellery
Najlepiej sprzedające się produkty w naszym sklepie.
SELENIA K P.E. PURE ENERGY 5W40 1L C3
SELENIA K P.E. PURE ENERGY 5W40 1L C3

53,90 zł

szt.
SHELL HELIX ULTRA ECT C3 5W30 1L
SHELL HELIX ULTRA ECT C3 5W30 1L

45,00 zł

szt.
LUCAS OIL ASSEMBLY LUBE SMAR MONTAŻOWY 237ML
LUCAS OIL ASSEMBLY LUBE SMAR MONTAŻOWY 237ML

55,00 zł

szt.
LETNI PŁYN DO SPRYSKIWACZY USUWA OWADY 5L
LETNI PŁYN DO SPRYSKIWACZY USUWA OWADY 5L

12,00 zł

szt.
QUALITIUM POWER V 5W-30 5L OLEJ SYNTETYCZNY
QUALITIUM POWER V 5W-30 5L OLEJ SYNTETYCZNY

99,00 zł

szt.
HART PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA SILNIKA 1L
HART PROFESJONALNY PREPARAT DO MYCIA SILNIKA 1L

15,00 zł

szt.
GM GENIUE 5W30 DEXOS2 5l
GM GENIUE 5W30 DEXOS2 5l

140,00 zł

szt.
KUNAGONE ODSTRASZACZ NA KUNY DO SAMOCHODU DOMU
KUNAGONE ODSTRASZACZ NA KUNY DO SAMOCHODU DOMU

17,00 zł

szt.
Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OILMASTER.PL

 

Poniższy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w naszym sklepie internetowym dostępnym pod adresem oilmaster.pl, prowadzonym przez Oilmaster Piotr Mularzuk , ul. Wojciecha Gersona 41, Warszawa 03-307, NIP: 5291770342, REGON: 369421684. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU

Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych przez Konsumentów i Przedsiębiorców za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

Konsumentem jest zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorcą jest zgodnie z art. 43 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Inne lub uzupełniające Regulaminy i Ogólne Warunki Handlowe stosowane przez Przedsiębiorców nie znajdują zastosowania – staną się one częścią umowy wyłącznie, gdy udzielimy na to wyraźnej, pisemnej zgody.

Kaucja i Depozyt

W przypadku zakupu produktów objętych przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666), Klient zobowiązany jest do wniesienia kaucji w wysokości określonej w ramach tego przepisu, dotyczącej zużytego akumulatora. Punkt sprzedaży detalicznej ma prawo i obowiązek odebrania od Klienta zużytego akumulatora w ramach realizowanej transakcji handlowej.
W przypadku niezwrócenia zużytego akumulatora w ramach wymogów ustawowych, zastrzegamy sobie prawo do pobrania kaucji w ustalonej wysokości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Kaucja ma na celu zachęcenie do zwrotu zużytych akumulatorów w celu ich właściwego przetworzenia zgodnie z wymogami ekologicznymi i przepisami prawnymi dotyczącymi recyklingu.
Szczegółowe informacje dotyczące wysokości kaucji oraz warunków jej zwrotu lub pobrania zostaną udostępnione Klientowi w momencie dokonywania transakcji zakupu produktów objętych obowiązkami dotyczącymi kaucji zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach.

 

 1. ZAWARCIE UMOWY

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z Oilmaster Piotr Mularzuk.

Prezentacja produktów w naszym sklepie internetowym stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. W celu złożenia oferty nabycia produktów należy złożyć zamówienie. Za pomocą mechanizmów dostępnych w naszym sklepie, mogą Państwo dodać wybrane przez siebie produkty do koszyka zakupowego i złożyć ofertę kupna. Koszyk zakupowy i wprowadzane w formularzach dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia, korzystając w tym celu z dostępnych funkcjonalności i komunikatów ukazujących się w trakcie procesu składania zamówienia.

Klikając na stronie z podsumowaniem zamówienia w przycisk potwierdzający i finalizujący zamówienie – składają Państwo zamówienie na produkty znajdujące się w koszyku. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia i jego przyjęcie do realizacji. Wraz z otrzymaniem tej wiadomości zawarta zostaje umowa sprzedaży.

 

 1. JĘZYK I ZASADY UTRWALANIA UMOWY

Umowę sprzedaży można zawrzeć wyłącznie w języku polskim.

Zachowujemy treść umowy i przesyłamy Państwu e-mailem dane dotyczące zamówienia oraz nasz Regulamin. Mogą Państwo także sprawdzić informacje dotyczące Państwa zamówień za pośrednictwem konta klienta. Regulamin udostępniany jest również na stronie internetowej naszego sklepu internetowego w sposób umożliwiający Państwu jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści.

 

 1. DOSTAWA PRODUKTÓW

Do wskazanych cen produktów należy jeszcze doliczyć koszty przesyłki. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem współpracujących z nami firm kurierskich. Szczegółowe informacje o możliwych sposobach i terminach dostawy oraz kosztach przesyłki prezentowane są w trakcie składania zamówienia, oraz w specjalnej zakładce informacyjnej na stronie naszego sklepu.

Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów pod adresem: Oilmaster Piotr Mularzuk , ul. Wojciecha Gersona 41, Warszawa 03-307, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 do 18:00.

 

 1. PŁATNOŚCI

W naszym sklepie internetowym dostępne są dla Państwa następujące formy płatności:

 * Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

 * Płatności elektroniczne (e-płatności) za pośrednictwem serwisu płatności internetowych.

 * Płatność tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy naszego sklepu. W przypadku wyboru tej formy płatności po dokonanym zamówieniu prześlemy Państwu za pośrednictwem wiadomości e-mail dane do realizacji przelewu. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu na naszym koncie pełnej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie.

5.1. Operator płatności

Operatorem płatności w Sklepie internetowym oilmaster.pl jest Autopay S.A., świadczący usługi płatności elektronicznych.

5.2. Formy płatności

W naszym sklepie internetowym dostępne są dla Państwa następujące formy płatności:

Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
Płatności elektroniczne (Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic), operatorem płatności jest Autopay S.A. (bezpieczeństwo płatności online zapewnia Autopay - www.autopay.pl)

Płatność tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy naszego sklepu. W przypadku wyboru tej formy płatności, po dokonanym zamówieniu prześlemy Państwu za pośrednictwem wiadomości e-mail dane do realizacji przelewu.

5.3. Szczegółowe informacje o płatnościach

Szczegółowe informacje o możliwych sposobach dokonania zapłaty, w tym o zintegrowanych z naszym sklepem serwisach płatności internetowych i dostępnych rodzajach e-płatności oraz ewentualnych dodatkowych kosztach, prezentowane są w trakcie składania zamówienia oraz na stronie naszego sklepu w specjalnej zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności.

 

 1. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Odstąpienie od umowy

a) Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia, zgodnie z zapisami zawartymi w Pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy.

b) Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim.

Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Odstąpić od umowy można za pośrednictwem formularza: formularz odstąpienia.

 

 1. SZKODY POWSTAŁE PODCZAS TRANSPORTU

Dotyczy Konsumentów: W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty rzeczy w transporcie. Jeżeli zamówione produkty zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady opisanych w punkcie poniżej. Szybsze zgłoszenie stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

 

 1. RĘKOJMIA, GWARANCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

Dotyczy Konsumentów: Zobowiązani jesteśmy dostarczyć produkty (rzeczy) wolne od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (tzw. rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego. Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

Reklamacje można składać:

 •  za pośrednictwem formularza: formularz reklamacyjny
 •  na piśmie na adres: Oilmaster Piotr Mularzuk , ul. Wojciecha Gersona 41, Warszawa 03-307

Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwą rzecz pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób zamontowania, jej dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić nam rzecz w miejscu, w którym się ona znajduje.

Informacje dotyczące ewentualnej dodatkowej gwarancji i jej szczegółowe warunki są zawsze dołączane do produktu oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu internetowego.

Dotyczy Przedsiębiorców: W przypadku umowy sprzedaży zawieranej z Przedsiębiorcą, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność naszego sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady rzeczy zostaje wyłączona.

Nasz serwis obsługi klienta jest do Państwa dyspozycji: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 do 18:00.

 

 1. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

W celu korzystania z naszego sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień niezbędne jest posiadanie urządzenia multimedialnego z zainstalowaną przeglądarką internetową i dostępem do sieci Internet, oraz poczty elektronicznej. W ustawieniach przeglądarki zaleca się włączenie możliwości obsługi skryptów JavaScript oraz zapisu plików Cookies. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Podejmujemy wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i interfejsu naszego sklepu internetowego, w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązujemy się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie zgłoszone przez użytkowników nieprawidłowości i problemy techniczne. Powyższe dotyczy również możliwości zapisania się do newslettera lub opcjonalnej możliwości założenia konta klienta jeżeli usługi te są świadczone w ramach naszego sklepu. O wszelkich wykrytych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu i usług naszego sklepu internetowego mogą nas Państwo powiadomić za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w punkcie powyżej. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z technicznym funkcjonowaniem serwisu sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

 

 1. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Informujemy, że Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do wspomnianym trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich  Postępowania wykorzystywane w sporach między konsumentem a przedsiębiorcą.

Są skuteczne, szybkie i tanie — często bezpłatne. Wiąże się z nimi mało formalności.

W rozwiązywaniu sporów pomaga wiele wyspecjalizowanych instytucji. Sprawy prowadzone są przez niezależnych i bezstronnych ekspertów.

Postępowania te określa się także jako pozasądowe — rozwiązanie problemu odbywa się bez udziału sądu powszechnego.

https://polubowne.uokik.gov.pl/

Ponadto pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsumenci mają dostęp do internetowej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Skorzystanie z ww. pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów jest dobrowolne i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu (Konsument i sprzedawca) wyrażą na to zgodę.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia ustawowych praw Konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów – w miejsce zakwestionowanych postanowień Regulaminu stosowane będą zawsze ustawowe regulacje.

Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, wówczas dla wszystkich umów zawartych z nami obowiązuje prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub wyodrębnionym podmiotem publiczno-prawnym, sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między nami i Państwem będzie sąd właściwy dla naszej siedziby. Zdanie poprzednie nie dotyczy osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego.

w górę
Sklep jest w trybie przeglądania
Zobacz pełną wersję serwisu
Sklep internetowy Shoper.pl